Web Sayfa Yazılım Sözleşmesi

ARSLAN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ
WEB TASARIM VE HİZMET SÖZLEŞMESİ

Madde 1 - TARAFLAR Bir tarafta Büyük Cami Mah. İsmet İnönü Cad. No:8/12 Keşan/EDİRNE adresinde mukim ARSLAN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ ile diğer taraftan .............................................................................………………………….adresinde mukim ..................................................................................................arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.

Madde 2 - KONU İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının ARSLANBT tarafından hazırlanması ve yayımlanması hizmetini kapsamaktadır.

Madde 3 - MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dökümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ’nin gerekli dökümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmelerden ARSLANBT sorumlu tutulamaz. İlk yayımda yerleştirilen genel içerik dışındaki yazı ve resim girişleri müşteri tarafından yapılacaktır ve sayfa devam eden güncellemeleri de müşteri tarafından yapılacaktır.

3.2 MÜŞTERİ, ARSLANBT tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının ARSLANBT ‘ye ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.

3.3 MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, ARSLANBT ‘nin hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

3.4 MÜŞTERİ, web sitesi güncelleme şifrelerini istediği zaman teslim alabilecektir. Güncelleme şifreleri teslim edilmesinden itibaren bu şifrelerin üçünü kişilerin eline geçmesinden ve buna bağlı olarak ortaya çıkacak sorunlardan ARSLANBT sorumlu tutulamaz. Kullanıcıların şifre kaybı ile yol açtığı hatalardan veya kullanıcı kaynaklı hack girişimleri sonucu oluşan veri kayıpları ve diğer sorunlardan ARSLANBT sorumlu tutulamaz, Web sayfanın periyodik güncellemelerinden en yakın tarihli olanı yükleyip sistemi en kısa sürede aktif etmeyi ARSLANBT  Taahhüt eder.

3.5 MÜŞTERİ yapım aşamasında sona gelinen proje tasarımını bütün olarak değiştirme talebinde bulunduğunda, sözleşme tutarının %35’i kadar fark ödeyeceğini kabul eder.

3.6 MÜŞTERİ fiyat teklifinde anlaşılan ödeme cetveline bağlı kalmakla yükümlüdür. Ödemelerde yaşanan sorun nedeniyle ARSLANBT web sayfa yayını durdurma hakkına sahiptir.

 

 

Madde 4 – ARSLAN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ’nin YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 ARSLANBT, MÜŞTERİ’nin tanıtım ve reklam için ihtiyaç duyduğu yazılımları (web Sayfa) hazırlamakla ve sözleşme geçerlilik süresince sözleşmede belirlenen süre içerisinde gecikme olmaksızın yayımlamakla yükümlüdür. ARSLANBT site yayımını yüksek hız ve kalitedeki sunucularda yapacağını taahhüt eder.

4.2 ARSLANBT , MÜŞTERİ’ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları 48 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. Veri tabanı kodlarındaki ve mobil uygulamalardaki düzeltmeler 7 gün içinde yapılacaktır, bu işlem süresince web sayfası en yakın tarihli yedekten yayına verilerek kullanıcıların aksama yaşamadan işlemlerine devam edeceğini ARSLANBT taahhüt eder. Bakım süresince hatalardan kaynaklı düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.

4.3 ARSLANBT , MÜŞTERİ tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım ve veritabanı kodlarında değişikliği gerektiren düzeltmeler ve mobil uygulama eklentileri) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder. Mobil uygulama güncelleme periyodu ve yükleme sonrası IOS Testi süreci uzatabilir.

4.4 Web sitesinin taslak yayımı __(…….) gün, bitmiş (Mobil APP veya Full Web) yayımı __(……) gün içinde yapılacaktır.

4.5 ARSLANBT sözleşme geçerliliğini koruduğu süre içerisinde Google arama motorunun tüm kayıtlarını eksiksiz yapacağını taahhüt eder. Sitenin arama motorlarındaki pozisyonu paylaşılan içeriklerin özgün olması ile alakalı olduğu için bu sonucu izlemekle yükümlü değildir. Arama motorlarının kriterlerindeki değişimler ve gelişmeler konularındaki çalışmalardan ek ücret talep edilecektir. ARSLANBT Özel web arama motorlarındaki sonuçlar ile ilgili hiçbir sorumluluğu kabul etmeyecektir.

4.6 ARSLANBT , MÜŞTERİ tarafından talep edilmesi durumunda güvenlik konusunda uyarısını yaparak bütün şifreleri teslim edecektir.

4.7 ARSLANBT , bu sözleşme çerçevesinde satın alınan alan adının MÜŞTERİ’ye ait olduğunu kabul eder ve istenilen yere +-30 gün kuralına göre devreder.

4.8 ARSLANBT, herhangi bir sorun nedeniyle sitenin çökmesi durumunda web sitesini En yakın yedeğini yayına sokar. Bunun için herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

Madde 5 - HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ

5.1 İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi 1(bir) yıl olarak belirlenmiştir, sözleşme bitiminden sonraki her yıl alan adı yenileme masrafları için ___(……….)TL+KDV, sunucu yenileme için ___(………)+KDV ücret ARSLANBT tarafından MÜŞTERİ’ye faturalandırılacaktır.

5.2 Hizmet bedeli 1(bir) yıllık .................. TL + KDV olarak belirlenmiştir. Devam eden yıllardaki hizmet bedeli web sayfasının Güvenlik ve Modernizasyonu için yapılacak güncellemeler ve talep edilecek destek hizmetini kapsamaktadır.  Her yıl müşteri ile karşılıklı anlaşma yapılarak belirlenecek olup müşteri bu destek hizmetini almak zorunda değildir.

5.2.1 Destek hizmeti olmaması durumunda müşteri talep edilen destek hizmeti başına 50$+kdv ödemeyi kabul eder.

5.3 Sözleşme hizmet bedeli’nin 1/2 si iş başlangıcında, kalan 1/2’si ilk ödemeden 30 gün sonra MÜŞTERİ tarafından ARSLANBT’ye ödenecektir.

5.4 Ödemelerin yapılmaması durumunda, ARSLANBT taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir bu duruma bağlı olarak yapmış olduğu çalışmalardan dolayı ARSLANBT sözleşme bedelinin %25 ini MÜŞTERİ’ye faturalandırma hakkını saklı tutar.

5.5 Sözleşmenin konu yapıldığı alan adı ......................................................’dur.

Madde 6 - YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde EDİRNE/ KEŞAN mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 6(altı) maddeden ve 2(iki) sayfadan oluşan işbu sözleşme ......../........./........... tarihinde 2(iki) nüsha olarak düzenlenmiştir

 

 

  MÜŞTERİ                                                                                   ARSLAN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.            

  Ad/soyad                                 
 kaşe / imza                                                                                                       kaşe / imza


PDF OLARAK İNDİR