TÜRKİYE’DE SOSYAL MEDYALARIN SİYASETE ETKİSİ

TÜRKİYE’DE SOSYAL MEDYALARIN SİYASETE ETKİSİ

Ergin ARSLAN

28. Dönem Edirne Bağımsız Milletvekili Adayı
Yönetici : Arslan Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti.
Özgeçmiş : www.erginarslan.com

 

Giriş:

Ülkemizde milenyum çağının başlangıcı, internet dünyasının ülkemizde yayılması ve kullanıcıların çoğalması bir milat olarak kabul edilir. Buna bağlı olarak ikinci milat olarak adlandırabileceğimiz kısım ise 2004 yılından sonra hayatımıza giren Yazılı ve görsel sosyal medyalar olarak düşünebiliriz.

Sürekli gelişen teknolojinin etkisi mobil cihazlardaki gelişme ile birleştiğinde ise ülkemizde kullanılan sosyal medyaların INSTAGRAM, TWITTER, FACEBOOK, TIKTOK olarak etkisel sıralandılırılması doğru olacaktır. Makalemizin devamında sosyal medyaların etkileri ve hassas noktalarını ele alacağız.

 


Mevcut Siyasi Yöneticilerin Tekrar Adaylığı Konusunda Sosyal Medyanın Kullanımına Dair Yaklaşımlar.

        
Siyasi yöneticilerin hangi pozisyonunda olunmasına bakmaksızın, ister belediye başkanı, ister milletvekili, ister parti grubu yöneticisi veya il-ilçe başkanlıkları düşünüldüğünde mevcut yöneticilerin yönetim süreleri boyunca yaptıkları tüm icraatları ve yapmak için mücadelesini verdiği topluma etki edecek girişimleri doğru bir şekilde pazarlamaları seçmen kitlesini diri tutmak için oldukça önemlidir. Bu konu düşünüldüğünde pazarlamanın siyasete etkisi olarak farklı bir çalışma da bizlere gereklidir.

            Çalışmayı basite indirgeyerek tüm kullanıcılara hitabı açısından bu yazımıza genel dil kullanarak devam edeceğiz.

Instagram: 17-40 yaş kitlesinin daha yoğun kullandığı platform olarak değerlendirilmelidir. Seçmen kitlesinin ülkemize oranla %38’lik bir kesimini kapsadığı varsayılırsa (Bu kapsam 7 yıllık sosyal medya reklamcılığı analizlerine ve etkileşim oranlarına bakılarak şirketimizce değerlendirilmiştir)  bu platformda yapılacak paylaşımların kısa video içerikleri, samimi görsel içerikleri ve katılımcı kitle paylaşımları (soru – cevap – görüş) ile canlı tutulması başarının temel taşı olacaktır. Bu platformda sayılar bize her şeyi oldukça yanıltıcı olacak şekilde söyleyecektir. Bunların içerisinden bir veri madencisi gibi doğru ve verimli bilgiyi alıp kullanmamız ve analizlerimizi buna göre yaparak sonraki gönderilerimizi şekillendirmemiz oldukça önemlidir. Bu kitle dönüşüm oranları ile sosyal medya reklamlarımızda bulunan hedef kitlemizi daha verimli hale getirmemiz yine bütçe konusundaki giderlerimizden tasarruf etmemizi sağlayacaktır.  Belediye başkanlarını bu platformda ele aldığımızda çizilebilecek en doğru imaj “Katılımcı Belediye Başkanı” imajıdır.
Gençlerle etkileşime giren, mutlu ve hüzünlü anlarına ortak olunan, her zaman yanınızdayım güveni hissettiren, sokakta yaşayan canlıların hassasiyetini vurgulayan, dar gelirli vatandaşlar için halkın paylaşım duygularını canlandıran, tarihi miraslarımıza sahip çıkıp onları güncel yaşama uyarlayan, halkın yaşam kalitesini arttıran çevresel yatırımları sergileyen imajdır.

Facebook: 30 – 65+ yaş kitlesinin daha yoğun kullandığı ve ölçekleme yaparsak 40+ olarak değerlendirmeye almamız gereken bu platform sosyal medyaların bize göre ilkidir. Kendi içerisinde bir internet dünyası barındırır ve aklınıza gelecek tüm sosyal medya araçlarına sahiptir. Bize göre 40+ yaş kitlesi için en etkili aracımızdır ve hiçbir sosyal medya hitap ettiği kitlesine karşı bu derece etkili değildir. Bu nedenle instagram için yazdığımız imajın dışında bu platformda milli duyguları vurgulayacağımız içeriklerin daha ön planda olması, toplumsal olayları içeren faydalı gönderilerin daha sık paylaşıldığı ve bölgemize kattığımız bu değerlerin kitlemizin görüşleri ile değerlendirmeye açılacağı, buradan aldığımız eleştirel yaklaşımları kitlemizin isteklerini belirlemede kullanacağımız alan olarak değerlendirmeliyiz. Siyasi bir aday isek bu platformda ciddi eleştirilere maruz kalmamız kaçınılmaz olacaktır. Fakat bu aynı zamanda bizim için bir fırsattır. Bu fırsat önümüzde bulunan bu kitlenin aynı zamanda fikirlerini değiştirebilmemizin tek yoludur. Bu platformda pr çalışmalarına ağırlık vererek oyunu almayı düşündüğümüz kitlenin kalbini ele geçirebilir, özenle çalışılmış gönderi ve videolar ile kitlenin verimli dönüşünü sağlayabiliriz.

Twitter: Ülkemizde tüm yaş gruplarına hitap eden bu platform yine genç kesimin diğerine oranla ağırlıklı kullandığı bir platformdur. Bu platform görsel-işitsel içerikten ziyade gündem üzerine etkiler yaratabileceğimiz, ülke yönetiminde söz sahibi olan kişiler ile hizmetlerimiz aracılığıyla etkileşime gireceğimiz ve bir anda kitleler tarafından fark edilecek gündemler yaratabileceğimiz fırsatlar denizidir. Unutulmamalıdır ki bu platform içlerinde en tehlikelisidir. Siyasi aday veya yöneticilerin en korktukları dil sürçmesi, hata yapılması, kitlelere hakaret edilmesi, ötekileştirilmesi vb. durumlarında çok kısa bir süre içinde linç edilmeniz kaçınılmazdır. Bu platformun bir diğer kullanım amacı ise ülkemizde en çok şikayet edilen gerçek haber alma özgürlüğüne erişildiği düşüncesidir. Yazılı ve görsel medyanın yanlı davranışlarına tanık olduğunu iddia eden vatandaşların gerçek habere twitter üzerinden ulaşabileceğine olan inancı oldukça fazla kişi tarafından savunulmaktadır.

 

 

 

 

Tiktok:

Bu kesim yerel yöneticilerden ziyade genel adayların etkilerini arttırabileceği, yaş aralığının oldukça düşük olduğu, yaş ortalamasının yükseldiği kısımda ise siyasi gönderilerle etkileşime girmeyen insanların daha ağırlıkta olduğu kesimdir. Tiktok içeriklerinin hedef kitle analizinin siyasete ilgi duymayan fakat fikrini değiştirip katılımcı kitleye dönüştürülebilecek insanlara hitap ettiğini düşünerek hazırlanması oldukça faydalı olacaktır. Dijital dünyada bulunan kitlemizin fikrini değiştirmek onların duygularına ne derece hitap ettiğimiz ile doğru orantılıdır. Bu kitlemiz ile aynı kaygıları taşıdığımızı onlara hissettirdiğimiz her durumda bize faydalı dönüşlerin gelmesi kaçınılmazdır. Önemsenmeyen tüm sosyal medya alanlarında biz bir fırsat görür ve etki bırakmak için mücadele ederiz.

Unutmamanız gereken bir cümle bırakıyorum tam bu noktaya

Sosyal Medyaları İnsanlar Kullanır

İnsanoğlu duyguları ile davranan, kavga eden, mücadele eden,  karar veren ve yaşamını şekillendiren canlılardır. Duygularına hitap etmeyen adaylar veya başkanlar onların sandık duygusalı denilen karar verme yetilerini değiştiremezler. Etki yaratmak için kendi kitlemizi doğru analiz etmeli ve analizlerimizde sosyal medyaların geri bildirimlerini gelecek etkileşimlerimiz için %100 kullanmalıyız.

 

Tüm yazımızı özetlemek gerekirse, seçime giren adayların alanında uzman bir ekip ile siyasi yarışta büyük farklar yaratacağını söylemek doğru olacaktır.

Bir seçim ekibinde bulunması gereken en önemli uzmanlıklar ise aşağıdaki gibidir.
1) Görsel Tasarım Uzmanı
2) Sosyal Medya Reklamcılığı Uzmanı
3) Google Ads Reklamcılığı Uzmanı
4) Metin Yazarı
5) Siyasal Bilimler Eğitimi Olan Metin Yazarı
6) Pr Ekibi ( Toplumun Tepkisine Göre İçerik Üretecek Tecrübeli Kişiler)
7) Kamera ve Fotoğraf Makinalarını Etkili Kullanan Kişiler
8) Sosyal Medya Araçlarını Doğru Kullanan Genç Kişiler 
9) İçeriklerin ve eleştirel yaklaşımların hukuki boyutlarını değerlendiren Avukat görüşleri
10) Yerel medya ile etkileşimi güçlü olan kişiler.

 

 

Sosyal Ağlar ve Siyasi Katılıma Dair Yaklaşımlar

            İnternet ve demokrasi yaklaşımlarını sistemli bir şekilde incelediğimizde genel olarak üç yaklaşımın varlığından söz edebiliriz. İyimserler, kötümserler ve realistler olarak değerlendirdiğimiz bu üç yaklaşımın yazarları kendi kitlelerinde düşünsel davranışları eyleme geçirme konusunda oldukça etkilidir.

Castells yakın dönemde gerçekleşen hareketleri değerlendirdiği İsyan ve Umut Ağları adlı kitabında, hareketlerin genellikle İnternet’te kurulan sosyal ağlarla başladığını ve siberuzam ile kent uzamının melezleşmesinden doğan yeni bir uzamı, ‘özerklik uzamını’ doğurduğunu ifade etmektedir. Castells, siberuzamdaki örgütlenme faaliyetlerinin kent uzamındaki mücadeleye eklemlenerek dönüştürücü bir güç olarak icra edilecek olmasını, özgür iletişim ağları ile sağlanabilecek özerklikle mümkün olduğunu savunmaktadır (2013, s.192). Özerklik kavramından yola çıkan Castells, “İnternet’in, özgürlük kültürünü özerklik pratiğine çevirecek örgütsel iletişim platformunu sağladığını” öne sürmektedir (2013, s. 199). Bireylerin bu platformlarının farkında olup, mücadele pratiklerinde kullanabilmesinin arkasında sosyolojik birçok başka etkenin devreye girdiğini unutmamak gerekir.

Ortadoğu’da yaşanan Arap Baharı isyanları bu örgütsel davranışın bağımsız sosyal medyalarda başlayıp derin etkiler yarattığını bize kanıtlar niteliktedir.

Siyasal partiler ve siyasal aktörlerin yanı sıra seçmen konumunda bulunan diğer bireyler de kendi siyasal amaçları doğrultusunda sosyal medya ortamlarını kullanmakta, ‘öznel yaklaşımları ve öncelikleri doğrultusunda, farklı kaynaklardan faydalanarak ve farklı etkenlerin tesirinde kalarak, çoğunlukla kendine has nitelikte paylaşımlar gerçekleştirmektedir’. Kendi istedikleri ya da belirledikleri siyasal içerikleri bu ortamlar üzerinden paylaşabilme ya da takip edebilme olanağını elde etmiş, kendilerinin yön verdiği özgün, bireye has kullanım pratikleri geliştirmiş bireyler, bu 620 Sosyal medyanın siyasal amaçlı kullanımı: ağ kuşağının… sayede siyaset sahnesinde daha proaktif bir konum ve daha simetrik karakter taşıyan bir ilişki tesis etme imkânına kavuşmuştur. Bu durum sosyal medyanın siyasal amaçlar için kullanım potansiyelinin sorgulanmasını önemli kılmaktadır.

Bir sonraki yazımızda sosyal medya reklamcılığının püf noktalarını değerlendireceğiz.