Sayısal görüntü işleme


   
 Sayısal görüntü işleme teknolojisini, kullanım alanlarını ve gelecekteki mobil teknolojileri ile entegrasyonunu uzunca bir süredir araştırıyoruz ve bu konuda bir projede ar-ge çalışmaları yürütüyoruz. 

     En basit haliyle açıklayacak olursak, bilgisayar algoritmaları kullanılarak sayısal resimler üzerinde görüntü işlemenin gerçekleştirilmesidir. Görüntüler iki boyuttan daha fazla boyutta tanımlanabildiğinden beri sayısal görüntü işleme çok boyutlu sistemler şekline modellenebilmektedir.

     Sayısal görüntü işlemenin birçok tekniği, 1960'lı yıllarda Jet Propulsion Laboratuvarı, 
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Bell Labs, Maryland Üniversitesi, ve diğer araştırma tesislerinde; uydu görüntüsü kullanan uygulamalar, tele-foto, tıbbi görüntüleme, görüntülü telefon, karakter tanıma ve fotoğraf iyileştirme gibi uygulamalar için geliştirilmiştir. O dönemin bilgisayar ekipmanları ile işleme maliyeti oldukça yüksekti. 1970'li yıllar ile birlikte değişim yaşanarak, bilgisayarların da çoğalmasıyla, bu işte kullanılan donanım daha kolay bulunur hale geldi. Artık görüntüler gerçek zamanlı olarak işlenebiliyordu, televizyon standartlarınin birbirine dönüşümündeki kullanımı buna örnek olarak verilebilir. Genel amaçlı bilgisayarlar, daha hızlı hale gelmeleri ile birlikte, sayısal görüntü işleme için özelleşmiş ve bilgisayar yoğunluklu işlemler haricinde sayısal görüntü işleme alanında yaygın kullanılır hale geldiler.

     2000'li yıllarda hızlı bilgisayarın ve sinyal işleyicilerin gelişimiyle, sayısal görüntü işleme görüntü işlemenin en yaygın konusu haline gelmiştir. Genellikle hem çok amaçlı hem de en ucuz yöntem olduğu için kullanılmaktadır.

     Sayısal sinyal işleme teknolojisi Space Foundation Space Technology Hall of Fame tarafından 1994 yılında tıbbi uygulamalar için kullanılmaya başlanmıştır.

     Kısaca özetlemek gerekirse bizim kullanım alanımız; İnsan gözünün gördüğü görüntüyü, ayırt edici özelliklerine göre değer atayıp, görsel hakkında değerli bilgiler üretmek. Bu teknolojinin kullanım alanı insanlığın hayal gücü ile sınırlıdır.